OFERTA DLA SAMORZĄDÓW

Oferujemy pomoc w sporządzaniu wniosków aplikacyjnych i studiów wykonalności inwestycji, rozliczamy inwestycję pod kątem finansowym.

Kompletna dokumentacja dotycząca wniosku łącznie ze studium wykonalności lub biznes planem i wszystkimi niezbędnymi załącznikami musi zostać przygotowana w sposób zgodny z wymaganiami zawartymi w wytycznych oraz zasadami, a projekt musi być zgodny z celami programów pomocowych. Tylko projekty odpowiadające kryteriom dofinansowania i najlepiej uzasadnione mają szansę na uzyskanie wsparcia.

AKTUALNOŚCI DLA SAMORZĄDÓW


Konkursy dla samorządów, kliknij na poniższy link !!!

Szczegółowy wykaz konkursów na programy pomocowe organizowane dla samorządów w ramach RPO 

AKTUALNIE WDRAŻANE PROJEKTY

FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020
W poniższym linku znajdą Państwo aktualnie wdrażane konkursy;

 

LINK PONIŻEJ

 

Tutaj znajdziesz aktualne konkursy

Projekty unijne 

1. Przygotowanie analizy możliwości dofinansowania inwestycji ze środków UE.

2. Dopasowanie odpowiedniego programu operacyjnego i działania do danej firmy.

3. Opracowanie dokumentów niezbędnych przy aplikowaniu o dotacje, a przede wszystkim:

• studium wykonalności,

• biznes planów,

• analiz finansowych, ekonomicznych oraz technicznych,

• harmonogramów rzeczowo - finansowych,

• raportów oddziaływania na środowisko

4. Sporządzenie wniosku aplikacyjnego o udzielenie dotacji,

5. Pomoc w uzyskaniu promesy kredytu oraz zabezpieczeń,

6. Obsługę administracyjną i finansową podczas realizacji projektu oraz jego końcowe rozliczenie.

7. Przygotowywanie opinii o innowacyjności, niezbędnej do pozyskania środków unijnych na planowane inwestycje (z pomocą specjalistów z konkretnej dziedziny naukowej)