Projekty UE Pomoc w zakresie pozyskania środków unijnych, sporządzanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dotację. Beneficjetami pomocy mogą być zarówno przedsiębiorcy jak i jednostki samorządu terytorialnego.
Szkolenia Przeprowadzamy szkolenia adresowane zarówno dla kadry zarządzającej, zespołów handlowych i sprzedażowych jak i pod kątem finansowym dla służb księgowych oraz pracowników bankowych.
Pośrednictwo finansowe Pomagamy w zakresie sporządzenia dokumentacji kredytowej i pozyskania kredytu dla przedsiębiorcy.
Sporządzanie biznesplanów Sporządzamy biznes plany i studia wykonalności zarówno na potrzeby dokumentacji kredytowej dla banków, jako załączniki do wniosków unijnych, na potrzeby zarządcze przedsiebiorstwa.
Przygotowywanie dokumentacji kredytowej Sporządzamy dokumentację kredytową włącznie z wypełnieniem wniosku o kredyt zarówno pod wzgledem merytorycznym jak i finansowym. Na podstawie strategii firmy sporządzamy prognozy finansowe.
Restrukturyzacja Proces restrukturyzacji może przynieść podmiotom gospodarczym wiele wymiernych korzyści. Do najważniejszych rezultatów sprawnie przeprowadzonej restrukturyzacji można zaliczyć: usprawnienie procesów w sferze zarządzania oraz w sferze wykonawczej przedsiębiorstwa, poprawa wyników finansowych, poprawa elastyczności funkcjonowania (szczególnie w obszarze działalności podstawowej), stabilizacja przyszłego rozwoju przedsiębiorstwa, zwiększenie wiarygodności rynkowej, zwiększenie ekonomicznej i rynkowej wartości firmy.

USŁUGI DORADCZEA. Doradztwo w zakresie analizy ekonomiczno-finansowej i pozyskania źródeł finansowania.

1.Pomoc w zakresie określenia "wąskich gardeł" w przedsiębiorstwie,

2. Restrukturyzacje działów nieefektywnych,

3. Pomoc w zakresie sporządzenia biznes planu,

4. Analizę możliwości inwestycyjnych,

5. Pomoc w zakresie pozyskania leasingu lub kredytu.

6. Usprawnienie procesu rotacji zobowiązań i należności w firmie.

B. Doradztwo w zakresie zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym.

1. Analiza rynku bieżących transakcji wymiany walutowej,

2. Terminowe transakcje wymiany walutowej - dobór odpowiedniego instrumentu do charakteru i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Wycena instrumentów pochodnych.

C. Doradztwo w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi

1. Proces zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce

2. Zarządzanie zasobami ludzkimi z psychologicznego punku widzenia

3. Rekrutacja i selekcja pracowników

4. Sztuka prowadzenia wywiadu selekcyjnego

5. Motywowanie pracowników czym są motywy i samo motywowanie

6. Ocenianie pracowników

7. Rozwój i szkolenia pracowników

Consulting - Doradztwo biznesowe
Zarządzanie zespołem
Negocjacje
Sprzedaż
Efektywna komunikacja
WindykacjaCoaching
Ekspansja rynku