DORADZTWO W ZAKRESIE ANALIZY EKONOMICZNO-FINANSOWEJ I POZYSKANIA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA.

  1.Pomoc w zakresie określenia "wąskich gardeł" w przedsiębiorstwie,  2. Restrukturyzacje działów nieefektywnych,

  3. Pomoc w zakresie sporządzenia biznes planu,

  4. Analizę możliwości inwestycyjnych,

  5. Pomoc w zakresie pozyskania leasingu lub kredytu.

  6. Usprawnienie procesu rotacji zobowiązań i należności w firmie.
DORADZTWO W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIĘ PRZED RYZYKIEM WALUTOWYM.

1. Analiza rynku bieżących transakcji wymiany walutowej,

2. Terminowe transakcje wymiany walutowej - dobór odpowiedniego instrumentu do charakteru i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Wycena instrumentów pochodnych.

DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

1. Proces zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce

2. Zarządzanie zasobami ludzkimi z psychologicznego punku widzenia.

3. Rekrutacja i selekcja pracowników

4. Sztuka prowadzenia wywiadu selekcyjnego

5. Motywowanie pracowników czym są motywy i samo motywowanie

6. Ocenianie pracowników

7. Rozwój i szkolenia pracowników

Konsultanci BSD to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem oraz kontaktami handlowymi w wielu branżach na rynku całej Polski. Wspieramy Klientów w pozyskaniu finansowania na realizację projektów inwestycyjnych oraz bieżącej działalności. Nasi partnerzy to największe Banki w Polsce. W związku z tym nasi Klienci otrzymują możliwość współpracy z silnym i stabilnym partnerem. BSD Consulting przygotuje komplet dokumentów niezbędnych dla procesu oceny sytuacji finansowo-ekonomicznej wnioskodawcy począwszy od wniosku, biznes planu, analizy finansowej wraz z wstępnym określeniem standingu i ratingu Klienta.

WAŻNE!!


Pomagamy naszym klientom w zakresie szeroko pojętej restrukturyzacji firmy.


Pomagamy w doborze banku i uzyskaniu kredytu na działalność gospodarczą.
tel: 535 226 777