Zespół trenerów i konsultantów BSD Consulting od wielu lat zbiera doświadczenia z zakresu doradztwa finansowego, pozyskiwania funduszy unijnych, zarządzania, negocjacji biznesowych oraz trenerskie w różnych firmach sektora finansowego oraz międzynarodowych korporacjach.

Nasze usługi kierujemy do przedsiębiorstw, sektora publicznego, organizacji pozarządowych. BSD zapewnia wiedzę merytoryczną w zakresie szkoleń, usług doradczych, usług finansowych oraz kompletne wsparcie w ramach pozyskania funduszy unijnych.


Nasze usługi pomogą podnieść kwalifikacje pracowników i podniosą ich efektywność pracy, a to przełoży się na wzrost konkurencyjności wyżej wymienionych podmiotów.

Założyliśmy firmę szkoleniowo-doradczą BSD Consulting aby dzielić się zdobytą przez nas wiedzą i doświadczeniem z zakresu zarządzania zespołami i procesami, efektywnej komunikacji oraz prowadzenia relacji handlowych, a także procesu restrukturyzacji i windykacji oraz analizy sytuacji finansowo-ekonomicznej Klienta na potrzeby szeroko rozumianego wsparcia doradczo-biznesowego.


W naszej pracy doradczo-szkoleniowej opieramy się na autorskich programach opracowanych na podstawie osobistych doświadczeń oraz wiedzy zdobywanej przez wiele lat. Dzięki temu mamy możliwość precyzyjnego kształtowania rozwiązań dostosowanych do realiów działalności biznesowej Klienta oraz realizowanych szkoleń do rzeczywistych potrzeb i uwarunkowań szkolonej firmy oraz potencjałów i oczekiwań uczestników szkoleń.

Nazwa firmy jest skrótem od "Biuro Szkoleniowo-Doradcze", ponieważ wprowadziliśmy do szkoleń i usług doradczych autorską formułę szkoleń – treningi symulacyjne oparte na wcześniej przygotowanych scenariuszach negocjacyjnych – które umożliwiają rozwój kompetencji i umiejętności handlowych w trakcie realnie prowadzonego procesu negocjacji z wykorzystaniem rzeczywistych zmiennych negocjacyjnych, którymi posługują się uczestnicy w swoich relacjach handlowych. Ponadto BSD Consulting w swej działalności wyznaje zasadę, której podstawą jest skuteczność i nowatorskie podejście do doradztwa na wielu polach działalności naszych Klientów.

Osadzenie każdego szkolenia w realiach uczestników należy do naszych podstawowych zasad szkoleniowych, ponieważ z naszego doświadczenia jest to jeden z kluczowych elementów rzeczywistej efektywności szkoleń oraz konsultacji. Głównym celem, który sobie stawiamy we współpracy z naszymi kontrahentami jest wypracowanie takiej formuły i zakresu szkolenia, który zagwarantuje naszym klientom realne i trwałe efekty.Poszukując efektywnych rozwiązań proponujemy naszym klientom:

  • Wsparcie w przeprowadzeniu zespołu przez proces zmian jakim jest np.: wdrażanie nowych wartości, kompetencji, tak aby budować świadomość i odpowiedzialność zespołu oraz trwałość zmian.


  • Ścisłą współpracę w określeniu potrzeb i potencjałów szkolonych zespołów. W ramach przygotowań do szkolenia prowadzimy konsultacje i superwizje w terenie potencjalnych uczestników szkolenia.


  • Konsultacje, szkolenia warsztatowe oraz treningi symulacyjne, które są ukierunkowane na rozwój zawodowych kompetencji wspierających w realizacji założonych celów organizacji.


  • Indywidualne konsultacje dla menedżerów i handlowców, realizowane m.in. poprzez superwizje lub coaching.